Loading...

ES PARAMA

Paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar...
Paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, tai pad...
Skatinti įmones, diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltna...
Reikia pagalbos ruošiant dokumentus ES paramai gauti?